ალუმინის პროფილი

იზო-თერმული ალუმინი / მასალა: ENDER ALUMINYUM

#55 სერია, (3 კამერიანი)
ფერი: თეთრი,ვერცხლი,ბრონზა,შავი,ნოირი
კედლის სისქე: 1,7მმ
სამონტაჟო სიღრმე: 55მმ
#74 სერია, (3 კამერიანი)
ფერი: მხოლოდ ნოირი
კედლის სისქე: 1,7მმ
სამონტაჟო სიღრმე: 74მმ
#64 სერია, (3 კამერიანი)
ფერი: მხოლოდ ნოირი
კედლის სისქე: 1,9მმ
სამონტაჟო სიღრმე: 64მმ