მეტალო-პლასტმასის პროფილი

მასალა: ENDERPEN (თურქ),თეთრი

OPTIMALINE (3 კამერიანი)
კედლის სისქე: 2,1მმ
სამონტაჟო სიღრმე: 60მმ
SAFIRPEN (4 კამერიანი)
კედლის სისქე: 2,3მმ
სამონტაჟო სიღრმე: 60მმ
ENDERPEN (5 კამერიანი)
კედლის სისქე: 2,5მმ
სამონტაჟო სიღრმე: 70მმ
ფერი: კაკალი,წაბლი,შავი,ანტრაციტი,სერიები:

SAFIRPEN (4 კამერიანი)
კედლის სისქე: 2,3მმ
სამონტაჟო სიღრმე: 60მმ
ENDERPEN (5 კამერიანი)
კედლის სისქე: 2,5მმ
სამონტაჟო სიღრმე: 70მმ.


არმირება:
0,7 მმ რკინა
1 მმ რკინა
1,2 მმ რკინა
2 მმ რკინა

ფურნიტურა:
თურქული: AKPEN TTS
გერმანული: G-U

moto